Bas-Reliefs

ReconfigureII

Reconfigure II

Plaster, 21"x19"x41/2"